.UA ccTLD Domain Network Information Centre

DOMAIN:TRANSFER REQUEST

Команда EPP <transfer op=request> domain призначена для відправки запиту на переведення об'єкта Домен до іншого реєстратора - спонсора.

Щоб подати команду <transfer op="request">, реєстратор, що не є в даний момент реєстратором - спонсором об'єкта Домен, повинен вказати пароль об'єкта (authinfo). Для домену, що знаходиться в будь-якому зі статусів clientTransferProhibited, serverTransferProhibited або pendingTransfer команда <transfer op=request> прийнята не буде.

При прийомі команди <transfer op=request> виконуються наступні перевірки:

 • Доменне ім'я відповідає [RFC1034].
  Якщо ні - помилка 2005 "Parameter value syntax error"
 • Інформація про домен є в Реєстрі.
  Якщо ні - помилка 2303 "Object not exists"
 • Клієнт є реєстратором - спонсором домену. Якщо ні - помилка 2106 "Object is not eligible for transfer"
 • Реєстратор має право на реєстрацію в цьому публічному домені.
  Якщо ні - помилка 2307 "Unimplemented object service"
 • Задано обов'язкове поле <domain:authinfo><pw>.
  Якщо ні - помилка 2001 "Command syntax error"
 • Значення поля <domain:authinfo><pw> співпадає з поточним значенням authinfo домену.
  Якщо ні - помилка 2202 "Authorization error"
 • Статус об'єкта дозволяє операцію трансферу (не має статусів TransferProhibited, pendingDelete, redemptionPeriod).
  Якщо ні - помилка 2304 "Object status prohibits operation"
 • Об'єкт не знаходиться в статусі pendingTransfer.
  Якщо статус pendingTransfer уже встановлений - помилка 2300 "Object pending transfer"
 • Домен знаходиться на обслуговуванні у псевдореєстратора (не актуалізований).
  У цьому випадку період продовження терміну реєстрації домену встановлюється в 0 (домен не буде продовжений при трансфері)
 • Період продовження терміну реєстрації домена заданий.
  Якщо немає - встановлюється термін 1 рік при переведенні домену від іншого реєстратора
 • Період продовження терміну реєстрації при переведенні домена від іншого реєстратора не дорівнює 1 року.
  Якщо ні - помилка 2004 "Parameter range error"
 • На балансі реєстратора достатньо коштів для здійснення операції.
  Якщо ні - помилка 2309 "Application rejected"
 • Заявка відповідає правилам публічного домену (якщо вони додатково встановлені).
  Якщо ні - помилка 2309 "Application rejected"

Після успішного прийому запиту на трансфер, об'єкт Домен отримує статус pendingTransfer. Поточному реєстраторові - спонсорові об'єкта Домен надсилається повідомлення про прийом заявки на трансфер домену через систему повідомлень EPP <poll>. Повідомлення також дублюється по e-mail.

Впродовж часу автоматичної обробки, визначеного правилами публічного домену, від поточного реєстратора - спонсора домену очікується відповідь на запит трансферу: підтвердження або відмова. При отриманні відповіді заявка на transfer негайно обробляється: при позитивній відповіді - заявка буде виконана, при негативній - у виконанні трансферу буде відмовлено.

Якщо після закінчення часу автоматичної обробки відповідь не була отримана, трансфер виконується Реєстром:

 • заявка на transfer виконується, їй привласнюється статус "serverApproved" (трансфер підтверджений сервером)
 • домен та його підпорядковані хости переводяться до нового реєстратора - спонсора
 • створюється клон об'єкта Контакт, вказаного в якості реєстранта домену. Приймаючий реєстратор встановлюється Реєстратором - спонсором цього об'єкта контакт. Новий об'єкт вказується в якості нового реєстранта домену.
 • Контакти домену з типами "admin", "tech" видаляються. Приймаючий реєстратор може встановити їх самостійно.
 • статус pendingTransfer у домену і підпорядкованих хостів знімається
 • домен подовжується на вказане в елементі domain:period кількість років
 • authinfo (пароль) домена обнуляється

Команда <transfer op="request"> містить наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю визначене доменне ім'я.
 • <domain:period unit="y"> - необов'язковий елемент, що визначає кількість років, на які подовжується термін реєстрації домену після проведення трансферу. Згідно Регламенту EPP при трансфері домену від іншого реєстратора можливе продовження тільки на 1 рік. Інші значення цього параметра вважаються помилковими.
  При трансфері від псевдореєстратора продовження домена не виконується, тобто значення параметра може бути тільки 0. Інші значення цього параметра вважаються помилковими.
 • <domain:authInfo> - елемент, що вказує auth-info (пароль до об'єкта).

Приклад EPP команди <transfer op="request">

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <transfer op="request">
    <domain:transfer 
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example2.epp1.ua</domain:name>
     <domain:period unit="y">1</domain:period>
     <domain:authInfo>
      <domain:pw>FOObar22</domain:pw>
     </domain:authInfo>
    </domain:transfer>
   </transfer>
   <clTRID>USER2-1276609055</clTRID>
  </command>
 </epp>

При успішній обробці команди сервер видає код результату

1001 "Command completed successfully; action pending"
і відповідь сервера містить секцію <resData> <trnData>, у якій є присутніми наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю визначене доменне ім'я.
 • <domain:trStatus> - поточний статус операції transfer - "pending".
 • <domain:reID> - ідентифікатор реєстратора, що прислав запит transfer.
 • <domain:reDate> - локальні дата та час, коли був присланий запит transfer.
 • <domain:acID> - ідентифікатор реєстратора - спонсора домену.
 • <domain:acDate> - локальні дата та час, до яких очікується відповідь на запит від поточного реєстратора.
 • <domain:exDate> - дата і час (локальні) закінчення реєстрації домену, які будуть встановлені у разі проведення операції transfer

Приклад відповіді сервера на команду <transfer op="request">

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1001">
    <msg lang="en">Command completed successfully; action pending</msg>
   </result>
   <resData>
    <domain:trnData xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example2.epp1.ua</domain:name>
     <domain:trStatus>pending</domain:trStatus>
     <domain:reID>ua.test</domain:reID>
     <domain:reDate>2010-06-15T16:37:35+03:00</domain:reDate>
     <domain:acID>ua.hostmaster</domain:acID>
     <domain:acDate>2010-06-22T16:37:35+03:00</domain:acDate>
     <domain:exDate>2012-06-10T22:58:28+03:00</domain:exDate>
    </domain:trnData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1276609055</clTRID>
    <svTRID>UA-20100615163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Коди відповідей сервера на команду <transfer op="request">

1001  "Command completed successfully; action pending"
    "Команду виконано успішно, дію відкладено"

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"

2005  "Parameter value syntax error"
    "Синтаксична помилка параметра"
     Помилка видається, якщо невірно вказано 
     один із параметрів

2106  "Object is not eligible for transfer"
    "Об'єкт не підлягає трансферу"

2202  "Invalid authorization information"
    "Недійсні дані аутентифікації"
     Помилка видається при невірно вказаному authInfo.

2300  "Object pending transfer"
    "Об'єкт в очікуванні трансферу"
     Помилка видається, коли запрошуваний об'єкт
     вже знаходиться в статусі pendingTransfer.

2303  "Object does not exist"
    "Об'єкт не існує"
     Помилка видається при спробі запросити
     неіснуючий домен.

2304  "Object status prohibits operation"
    "Статус об'єкта не дозволяє здійснення операції"
     Помилка видається при спробі перевести об'єкт,
     що має статус TransferProhibited або один із
     статусів pendingDelete, redemptionPeriod.