.UA ccTLD Domain Network Information Centre

DOMAIN:TRANSFER APPROVE

Команда EPP <transfer op=approve> domain призначена для підтвердження згоди поточного реєстратора - спонсора об'єкта Домен на переведення (трансфер) домену до іншого реєстратора - спонсора.

Щоб подати команду <transfer op="approve">, реєстратор, що є в даний момент спонсором об'єкта домен, повинен переконатися, що об'єкт знаходиться в статусі pendingTransfer.

Після успішного виконання команди:

 • заявка на transfer задовольняється, їй привласнюється статус "clientApproved" (трансфер підтверджений поточним реєстратором - спонсором)
 • домен і його підлеглі хости переводяться до нового спонсора
 • статус pendingTransfer у домену та підлеглих хостів знімається
 • домен подовжується на вказані в елементі domain:period кількість років
 • auth-info (пароль) домену автоматично змінюється

Команда <transfer op="approve"> містить елемент:

 • <domain:name> - повністю певне доменне ім'я.

Приклад EPP команди <transfer op="approve">

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <transfer op="approve">
    <domain:transfer 
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example2.epp1.ua</domain:name>
    </domain:transfer>
   </transfer>
   <clTRID>USER-1276615308</clTRID>
  </command>
 </epp>

При успішному виконанні команди відповідь сервера містить секцію <resData> <trnData>, у якій присутні наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю визначене доменне ім'я.
 • <domain:trStatus> - поточний статус операції transfer - "clientApproved".
 • <domain:reID> - ідентифікатор реєстратора, що прислав запит transfer.
 • <domain:reDate> - локальна дата та час, коли був присланий запит transfer.
 • <domain:acID> - ідентифікатор реєстратора - спонсора домену.
 • <domain:acDate> - локальна дата та час прийому згоди на трансфер.
 • <domain:exDate> - нові дата та час (локальні) закінчення реєстрації домену

Приклад відповіді сервера на команду <transfer op="approve">

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
  </result>
  <resData>
   <domain:trnData xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
    <domain:name>example2.epp1.ua</domain:name>
    <domain:trStatus>clientApproved</domain:trStatus>
    <domain:reID>ua.test</domain:reID>
    <domain:reDate>2010-06-15T16:37:35+03:00</domain:reDate>
    <domain:acID>ua.hostmaster</domain:acID>
    <domain:acDate>2010-06-15T18:21:48+03:00</domain:acDate>
    <domain:exDate>2012-06-10T22:58:28+03:00</domain:exDate>
   </domain:trnData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>USER-1276615308</clTRID>
   <svTRID>UA-20100615182149-170357-00002</svTRID>
  </trID>
 </response>
 </epp>

Коди відповідей сервера на команду <transfer op="approve">

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"

2005  "Parameter value syntax error"
    "Синтаксична помилка параметра"
     Помилка видається, якщо невірно вказаний
     один з параметрів

2201  "Authorization error"
    "Помилка авторізаії"
     Помилка видається, коли клієнт, що послав
     команду, не є реєстратором - спонсором
     об'єкту

2301  "Object not pending transfer"
    "Відсутній запит на трансфер об'єкта"
    "Отсутствие запроса на трансфер объект"
     Помилка видається, коли запрошуваний об'єкт
     не знаходиться в статусі pendingTransfer.

2303  "Object does not exist"
    "Об'єкт не існує"
    "Объект не существует"
     Помилка видається, коли в параметрах
     вказаний неіснуючий домен.