.UA ccTLD Domain Network Information Centre

Повідомлення системи реєстрації UAEPP (POLL)

Команда EPP <poll> призначена для читання службових повідомлень, які сервер EPP відправляє клієнтові.

Якщо черга повідомлень не порожня, то успішна відповідь на команду <poll op="req"> поверне перше повідомлення з черги повідомлень. У відповіді сервера міститься унікальний ідентифікатор повідомлення (потрібний для підтвердження отримання повідомлення) і лічильник, що показує загальну кількість повідомлень у черзі.

Отримавши повідомлення, клієнт повинен відповісти на нього явним підтвердженням прийому. Отримавши підтвердження, сервер видалить повідомлення з черги, зменшить лічильник черги та зробить доступним для читання наступне повідомлення в черзі (якщо воно існує).

Приклад команди <poll op="req">:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <poll op="req" />
   <clTRID>USER2-1276609056</clTRID>
  </command>
 </epp>

Сервер підтримує наступні типи poll-повідомлень:

Контакт видалено
Повідомлення відправляється спонсорові (реєстраторові) об'єкта "Контакт".
Містить в елементі resData повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Contact deleted</msg>
<msg lang="ua">Контакт видалено</msg>
Домен видалено
Повідомлення відправляється спонсорові (реєстраторові) об'єкта "Домен".
Містить в елементі resData повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain deleted</msg>
<msg lang="ua">Домен видалено</msg>
Домен автоматично продовжений
Повідомлення відправляється спонсорові (реєстраторові) об'єкта "Домен" після закінчення AutoRenewGracePeriod, при автоматичному продовженні терміну реєстрації домену
Містить в елементі resData повну інформацію про об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain was automatically renewed</msg>
<msg lang="ua">Термін реєстрації домену був автоматично подовжений</msg>
Домен переведено в статус redemptionPeriod (період відновлення після видалення)
Повідомлення відправляється спонсорові (реєстраторові) об'єкта "Домен" під час переходу об'єкта в статус "redemptionPeriod".
Містить в елементі resData повну інформацію про об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain in Redemption Period</msg>
<msg lang="ua">Домен в Redemption Period</msg>
Домен в очікуванні на видалення
Повідомлення відправляється спонсорові (реєстраторові) об'єкта "Домен" під час переходу об'єкта в статус "pendingDelete".
Містить в елементі resData повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain is pending delete</msg>
<msg lang="ua">Домен в очікуванні на видалення</msg>
Хост видалено
Повідомлення відправляється спонсорові (реєстраторові) об'єкта "Хост".
Містить в елементі resDat повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Host deleted</msg>
<msg lang="ua">Хост видалено</msg>
Поступив запит на трансфер домену
Повідомлення відправляється поточному спонсорові (реєстраторові) Домену.
Містить в елементі resData повну інформацію про запит (блок trnData - аналогічний відповіді на команду <transfer op=query>
<msg lang="en">Domain transfer requested</msg>
<msg lang="ua">Запит на трансфер домену</msg>
Трансфер домену завершено
Повідомлення відправляється реєстраторам, що ВІДДАЄ і ПРИЙМАЄ Домен, після переведення домену до приймаючого реєстратора.
Містить в елементі resData повну інформацію про виконання операції transfer (блок trnData - аналогічний відповіді на команду <transfer op=query>
<msg lang="en">Domain transfer completed</msg>
<msg lang="ua">Трансфер домену завершено</msg>
Запит на трансфер домену скасовано
Повідомлення відправляється реєстраторові, що ЗАПРОСИВ трансфер, та ПОТОЧНОМУ реєстраторові Домену, після скасування операції реєстратором, що запросив її.
Містить в елементі resData повну інформацію про виконання операції transfer (блок trnData - аналогична відповідь на команду <transfer op=query>
<msg lang="en">Domain transfer cancelled</msg>
<msg lang="ua">Запит на трансфер домену скасовано</msg>
Запит на трансфер домену відхилено
Повідомлення відправляється ПОТОЧНОМУ реєстратору та тому, хто ЗАПРОСИВ трансфер Домену, після відхилення запиту на трансфер поточним реєстратором домену.
Містить в елементі resData повну інформацію про виконання операції transfer (блок trnData - аналогична відповідь на команду <transfer op=query>
<msg lang="en">Domain transfer rejected</msg>
<msg lang="ua">Запит на трансфер домену відхилено</msg>
Термін реєстрації домену закінчився
Повідомлення відправляється спонсорові (реєстраторові) об'єкта "Домен" під час переходу об'єкта в статус "Auto Renew Grace Period".
Містить в елементі resData повну інформацію про видалений об'єкт. (блок infData)
<msg lang="en">Domain is expired</msg>
<msg lang="ua">Термін реєстрації домену закінчився</msg>
Auto Domain Update: сервер імен було видалено
Повідомлення відправляється спонсорові (реєстраторові) об'єкта "Домен" при автоматичному видаленні сервера імен, що сталося в наслідку видалення об'єкта "Хост", який використовувався як сервер імен у цьому домені. Видалення хоста відбувається при отриманні команди host delete від власника цього хоста або при видаленні батьківського домену, до якого належали сервери імен.
Містить в елементі resData повну інформацію про змінений об'єкт "Домен" (блок infData)
<msg lang="en">Auto Domain Update: nameserver was removed</msg>
<msg lang="ua">Auto Domain Update: сервер імен було видалено</msg>
Успішне завершення відкладеної операції
Повідомлення відправляється реєстраторові, що прислав заявку на створення або оновлення домену, після успішного оброблення цієї заявки.
Містить в елементі panData інформацію про домен, дату оброблення й номери транзакцій, що відповідають заявці. (блок panData)
<msg lang="en">Pending action completed successfully</msg>
<msg lang="ua">Відкладену операцію завершено</msg>
Відмова в обробленні відкладеної операції
Повідомлення відправляється реєстраторові, що прислав заявку на створення або оновлення домену, після відмови в обробленні заявки.
Містить в елементі panData інформацію про домен, дату оброблення й номери транзакцій, що відповідають заявці. (блок panData)
<msg lang="en">Pending action rejected</msg>
<msg lang="ua">Відкладена операція відхилена</msg>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про видалення об'єкту:

Повідомлення про видалення об'єктів в елементі resData містять повну інформацію про видалений об'єкт (блок infData - аналогічна відповідь на команду object info)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1301">
   <msg lang="ua">Команду виконано успішно, очікуємо відповідь для видалення з черги</msg>
  </result>
  <msgQ count="1" id="2791">
   <qDate>2011-11-16T22:35:10+02:00</qDate>
   <msg>Контакт видалено:ex123</msg>
  </msgQ>
  <resData>
    <contact:infData xmlns:contact="http://hostmaster.ua/epp/contact-1.1">
     <contact:id>ex123</contact:id>
     <contact:roid>C0000725540-UA</contact:roid>
     <contact:status s="ok"/>
     <contact:postalInfo type="int">
      <contact:name>Vasya Pupkin</contact:name>
      <contact:org>My Company</contact:org>
      <contact:addr>
       <contact:street>1 Street</contact:street>
       <contact:city>Kyiv</contact:city>
       <contact:pc>01001</contact:pc>
       <contact:cc>UA</contact:cc>
      </contact:addr>
     </contact:postalInfo>
     <contact:postalInfo type="loc">
      <contact:name>Вася Пупкин</contact:name>
      <contact:org>Моя Компания</contact:org>
      <contact:addr>
       <contact:street>1, Улица</contact:street>
       <contact:city>Киев</contact:city>
       <contact:pc>01001</contact:pc>
       <contact:cc>UA</contact:cc>
      </contact:addr>
     </contact:postalInfo>
     <contact:voice>+380.442222222</contact:voice>
     <contact:email>someone@somewhere.com.ua</contact:email>
     <contact:clID>ua.test</contact:clID>
     <contact:crID>ua.test</contact:crID>
     <contact:crDate>2010-06-03T22:59:31+03:00</contact:crDate>
     <contact:authInfo>
      <contact:pw>2fooBAR</contact:pw>
     </contact:authInfo>
     <contact:disclose flag="0">
      <contact:name type="loc"/>
      <contact:org type="loc"/>
      <contact:addr type="int"/>
      <contact:addr type="loc"/>
      <contact:voice/>
      <contact:fax/>
      <contact:email/>
     </contact:disclose>
    </contact:infData>
  </resData>
  <trID>
    <clTRID>USER2-1276609056</clTRID>
    <svTRID>UA-20100615163736-665862-00002</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про отримання запиту на трансфер

Повідомлення, що стосуються трансферу доменів, в елементі resData містять повну інформацію про хід виконання операції (блок trnData - аналогічна відповдь на команду <transfer op=query>

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1301">
    <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
   </result>
   <msgQ count="5" id="12345">
    <qDate>2010-06-15T16:37:35+03:00</qDate>
    <msg>Transfer requested.</msg>
   </msgQ>
   <resData>
    <domain:trnData xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example2.epp1.ua</domain:name>
     <domain:trStatus>pending</domain:trStatus>
     <domain:reID>ua.test</domain:reID>
     <domain:reDate>2010-06-15T16:37:35+03:00</domain:reDate>
     <domain:acID>ua.hostmaster</domain:acID>
     <domain:acDate>2010-06-22T16:37:35+03:00</domain:acDate>
     <domain:exDate>2012-06-10T22:58:28+03:00</domain:exDate>
    </domain:trnData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1276609056</clTRID>
    <svTRID>UA-20100615163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про підтвердження трансферу домену

Повідомлення, що стосуються трансферу доменів, в елементі resData містять повну інформацію про хід виконання операції (блок trnData - аналогічна відповідь на команду <transfer op=query>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1301">
   <msg lang="ua">Команду виконано успішно, очікуємо відповідь для видалення з черги</msg>
  </result>
  <msgQ count="1" id="2766">
   <qDate>2011-11-16T14:04:35+02:00</qDate>
   <msg>Трансфер домену завершено:test.epp1.ua</msg>
  </msgQ>
  <resData>
   <domain:trnData xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
    <domain:name>test.epp1.ua</domain:name>
    <domain:trStatus>clientApproved</domain:trStatus>
    <domain:reID>ua.hostmaster</domain:reID>
    <domain:reDate>2011-11-16T14:03:55+02:00</domain:reDate>
    <domain:acID>ua.test</domain:acID>
    <domain:acDate>2011-11-16T14:04:35+02:00</domain:acDate>
    <domain:exDate>2021-09-14T18:00:05+03:00</domain:exDate>
   </domain:trnData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>USER3-1321475272</clTRID>
   <svTRID>UA-20111116222752-460263-00002</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про відхилення запиту на трансфер домену

Повідомлення, що стосуються трансферу доменів, в елементі resData містять повну інформацію про хід виконання операції (блок trnData - аналогічна відповідь на команду <transfer op=query>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1301">
   <msg lang="ua">Команду виконано успішно, очікуємо відповідь для видалення з черги</msg>
  </result>
  <msgQ count="1" id="2767">
   <qDate>2011-11-16T14:04:35+02:00</qDate>
   <msg>Запит на трансфер домену відхилено:test.epp1.ua</msg>
  </msgQ>
  <resData>
   <domain:trnData xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
    <domain:name>test.epp1.ua</domain:name>
    <domain:trStatus>clientRejected</domain:trStatus>
    <domain:reID>ua.hostmaster</domain:reID>
    <domain:reDate>2011-11-16T14:03:55+02:00</domain:reDate>
    <domain:acID>ua.test</domain:acID>
    <domain:acDate>2011-11-16T14:04:35+02:00</domain:acDate>
    <domain:exDate>2021-09-14T18:00:05+03:00</domain:exDate>
   </domain:trnData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>USER3-1321475272</clTRID>
   <svTRID>UA-20111116222752-460263-00002</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

Приклад відповіді на команду <poll op="req"> з інформацією про закінчення оброблення відкладеного запиту domain:create

<poll>-повідомлення, сформовані як результат оброблення відкладеної заявки <create>, в елементі <resData> містять наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю визначене ім'я доменного об'єкта. Елемент містить атрибут "paResult", який може мати значення:
  • "1" - заявка підтверджена і виконана
  • "0" - заявка відхилена
 • <domain:paTRID> - містить ідентифікатори транзакцій клієнта (clTRID) і відповіді сервера (svTRID) за відкладеною заявкою.
 • <domain:paDate> - дата та час обробки заявки (локальне).

Приклад <poll> повідомлення з інформацією про успішне завершення оброблення заявки <create> domain

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1301">
    <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
   </result>
   <msgQ count="5" id="12345">
    <qDate>2014-03-01T16:37:35+03:00</qDate>
    <msg>Pending action completed successfully</msg>
   </msgQ>
   <resData>
    <domain:panData 
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name paResult="1">example1.ua</domain:name>
       <domain:paTRID>
        <clTRID>USER-1393686180</clTRID>
        <svTRID>UA-20140301150312-588777-00002</svTRID>
       </domain:paTRID>
     <domain:paDate>2014-03-01T16:00:00.0Z</domain:paDate>
    </domain:panData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1393688234</clTRID>
    <svTRID>UA-20140301163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Елемент <msg> містить повідомлення про успішне завершення операції:

Pending action completed successfully
Відкладену операцію завершено

Атрибут paResult елемента domain:name має значення "1"

Приклад <poll> повідомлення з інформацією про відмову в обробленні заявки <create> domain

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1301">
    <msg lang="en">Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
   </result>
   <msgQ count="5" id="12345">
    <qDate>2014-03-01T16:37:35+03:00</qDate>
    <msg>Pending action rejected. Information about TM is absent</msg>
   </msgQ>
   <resData>
    <domain:panData 
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name paResult="0">example1.ua</domain:name>
       <domain:paTRID>
        <clTRID>USER-1393686180</clTRID>
        <svTRID>UA-20140301150312-588777-00002</svTRID>
       </domain:paTRID>
     <domain:paDate>2014-03-01T16:00:00.0Z</domain:paDate>
    </domain:panData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1393688234</clTRID>
    <svTRID>UA-20140301163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Атрибут paResult елемента domain:name має значення "0"

Елемент <msg> містить повідомлення про відмову в обробленні операції:

Pending action rejected
Відкладена операція відхилена

Додатково наводиться причина відмови:

1. Відсутні відомості про ТМ
  Information about TM is absent

2. Домен не відповідає ТМ
  Domain does not match TM

3. Реєстрант не відповідає власнику ТМ
  Registrant does not math TM owner

4. Закінчився термін дії ТМ
  The TM is expired