.UA ccTLD Domain Network Information Centre

DOMAIN:TRANSFER REJECT

Команда EPP <transfer op=reject> domain призначена для відмови поточного реєстратора - спонсора об'єкта Домен від переведення (трансфера) домену до іншого реєстратора - спонсора.

Щоб подати команду <transfer op="reject">, реєстратор, що є в даний момент реєстратором - спонсором об'єкта домен, повинен переконатися, що об'єкт знаходиться в статусі pendingTransfer.

Після успішного виконання команди:

 • заявка на transfer відхиляється, їй привласнюється статус "clientRejected" (трансфер відхилений поточним реєстратором - спонсором)
 • статус pendingTransfer із домену і підлеглих хостів знімається

Команда <transfer op="reject"> містить елемент:

 • <domain:name> - повністю певне доменне ім'я.

Приклад EPP команди <transfer op="reject">

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <transfer op="reject">
    <domain:transfer 
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example2.epp1.ua</domain:name>
    </domain:transfer>
   </transfer>
   <clTRID>USER-1276615308</clTRID>
  </command>
 </epp>

При успішному виконанні команди відповідь сервера містить секцію <resData> <trnData>, у якій присутні наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю визначене доменне ім'я.
 • <domain:trStatus> - поточний статус операції transfer - "clientRejected".
 • <domain:reID> - ідентифікатор реєстратора, що прислав запит transfer.
 • <domain:reDate> - локальні дата та час, коли був присланий запит transfer.
 • <domain:acID> - ідентифікатор реєстратора - спонсора домену.
 • <domain:acDate> - локальні дата та час отримання відмови від трансферу.
 • <domain:exDate> - дата та час (локальні) закінчення реєстрації домену

Приклад відповіді сервера на команду <transfer op="reject">

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
  </result>
  <resData>
   <domain:trnData xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
    <domain:name>example2.epp1.ua</domain:name>
    <domain:trStatus>clientrejectd</domain:trStatus>
    <domain:reID>ua.test</domain:reID>
    <domain:reDate>2010-06-15T16:37:35+03:00</domain:reDate>
    <domain:acID>ua.hostmaster</domain:acID>
    <domain:acDate>2010-06-15T18:21:48+03:00</domain:acDate>
    <domain:exDate>2011-06-10T22:58:28+03:00</domain:exDate>
   </domain:trnData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>USER-1276615308</clTRID>
   <svTRID>UA-20100615182149-170357-00002</svTRID>
  </trID>
 </response>
 </epp>

Коди відповідей сервера на команду <transfer op="reject">

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"

2005  "Parameter value syntax error"
    "Синтаксична помилка параметра"
     Помилка видається, якщо невірно вказаний один із параметрів

2201  "Authorization error"
    "Помилка авторизації"
     Помилка видається, коли клієнт, що відправив команду, не є реєстратором - спонсором об'єкту

2301  "Object not pending transfer"
    "Відсутній запит на трансфер об'єкта"
     Помилка видається, коли запрошуваний об'єкт не знаходиться в статусі pendingTransfer.

2303  "Object does not exist"
    "Об'єкт не існує"
     Помилка видається, коли в параметрах вказано неіснуючий домен.