.UA ccTLD Domain Network Information Centre

LOGIN

Команда EPP <login> використовується для відкриття сесії з EPP сервером у відповідь на видане сервером вітання <greeting>

Команда EPP <login> має бути відправлена перед будь-якою іншою командою. Число невдалих спроб, після яких сервер закриває з'єднання обмежено і визначається параметрами сервера.

 • <clID> - елемент містить ідентифікатор клієнта (login). Це рядок завдовжки від 3 до 16 символів, що складається з букв латинського алфавіту, цифр і знаку "-".
 • <pw> - елемент містить пароль клієнта - рядок завдовжки від 6 до 30 символів. Інформація в цьому полі регістрозалежна.
 • <newPW> - необов'язковий додатковий елемент, який містить НОВИЙ пароль клієнта. Це поле регістрозалежне. Після успішного відкриття сесії пароль клієнта буде змінений і для відкриття наступної сесії потрібно буде вказати новий пароль.
 • <options> - елемент містить такі піделементи:
  • <version> - версія протоколу.
  • <lang> - мова для повідомлень сервера.
  Значення параметрів <version> і <lang> повинні збігатися із значеннями, запропонованими сервером у вітанні <greeting>;
 • <svcs> - містить елементи <objURI>, що вказують на URI схем просторів імен (namespace), такі, що описують об'єкти, з якими здійснюватиметься робота в ході сесії.
  Значення параметрів <objURI> повинні збігатися із значеннями, запропонованими сервером у вітанні <greeting>.

Приклад команди <login>

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <login>
    <clID>user</clID>
    <pw>SecretPassword</pw>
    <options>
     <version>1.0</version>
     <lang>en</lang>
    </options>
    <svcs>
     <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0</objURI>
     <objURI>http://hostmaster.ua/epp/contact-1.1</objURI>
     <objURI>http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1</objURI>
     <objURI>http://hostmaster.ua/epp/host-1.1</objURI>
     <svcExtension>
      <extURI>http://hostmaster.ua/epp/rgp-1.1</extURI>
      <extURI>http://hostmaster.ua/epp/uaepp-1.1</extURI>
      <extURI>http://hostmaster.ua/epp/balance-1.0</extURI>
      <extURI>http://hostmaster.ua/epp/secDNS-1.1</extURI>
     </svcExtension>
    </svcs>
   </login>
   <clTRID>USER-1275641748</clTRID>
  </command>
 </epp>

Приклад команди <login> зі зміною пароля для наступної сесії

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <login>
    <clID>user</clID>
    <pw>SecretPassword</pw>
    <newPW>NewSecretPassword</newPW>
    <options>
     <version>1.0</version>
     <lang>en</lang>
    </options>
    <svcs>
     <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0</objURI>
     <objURI>http://hostmaster.ua/epp/contact-1.1</objURI>
     <objURI>http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1</objURI>
     <objURI>http://hostmaster.ua/epp/host-1.1</objURI>
     <svcExtension>
      <extURI>http://hostmaster.ua/epp/rgp-1.1</extURI>
      <extURI>http://hostmaster.ua/epp/uaepp-1.1</extURI>
      <extURI>http://hostmaster.ua/epp/balance-1.0</extURI>
      <extURI>http://hostmaster.ua/epp/secDNS-1.1</extURI>
     </svcExtension>
    </svcs>
   </login>
   <clTRID>USER-1275641748</clTRID>
  </command>
 </epp>Приклад відповіді сервера на команду <login> при успішному відкритті сесії.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
   </result>
   <trID>
    <clTRID>USER-1275641748</clTRID>
    <svTRID>UA-20100604115549-179862-00001</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Приклад відповіді сервера на команду <login> при невірно вказаному паролі.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="2200">
    <msg lang="en">Authentication failure.</msg>
   </result>
   <trID>
    <clTRID>USER-1275641748</clTRID>
    <svTRID>UA-20100604115549-179862-00001</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Приклад відповіді сервера на команду <login> при спробі з'єднання з несанкціонованих ip-адрес або при перевищенні числа невдалих спроб з'єднання.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="2501">
    <msg lang="en">Authentication error; server closing connection.</msg>
   </result>
   <trID>
    <clTRID>USER-1275641748</clTRID>
    <svTRID>UA-20100604115549-179862-00001</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Коди відповідей сервера на команду <login>

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"
    "Команда выполнена успешно"

2200  "Authentication error"
    "Помилка аутентифікації"
    "Ошибка аутентификации"

2501  "Authentication error; server closing connection"
    "Помилка аутентифікації; сервер закриває з'єднання"
    "Ошибка аутентификации, сервер закрывает соединение"

2502  "Session limit exceeded; server closing connection"
    "Перевищено кількість одночасних сесій; сервер закриває з'єднання"
    "Превышено количество одновременных сессий; сервер закрывает соединение"