.UA ccTLD Domain Network Information Centre

HOST:UPDATE

Команда EPP <update> host призначена для зміни інформації про об'єкт Хост. Ця команда доступна тільки для спонсора об'єкту.

Команда містить наступні елементи:

 • <host:name> - повністю певне ім'я хоста.
 • <host:add> - необов'язковий елемент, що містить значення атрибутів, які необхідно додати до об'єкту
 • <host:rem> - необов'язковий елемент, що містить значення атрибутів, які потрібно видалити

В команді <update> має бути присутнім хоч би один з елементів <host:add>, <host:rem>

Елементи <host:add> і <host:rem> містять наступні необов'язкові елементи:

 • <host:addr> - елемент містить ip-адреси, які необхідно присвоїти цьому хосту. Вказуються тільки для "внутрішніх" хостів, що є дочірніми хостами доменів що знаходяться на обслуговуванні в Реєстрі.
 • <host:status> - один або два елементи для установки або зняття статусу об'єкту хост. Можливі статуси объекта Хост:
  • clientUpdateProhibited
  • clientDeleteProhibited

Якщо об'єкт знаходиться в статусі clientUpdateProhibited, то усі зміни, окрім зняття статусу clientUpdateProhibited будуть заблоковані.

При спробі додати статус, який вже був встановлений, або видалити статус, якого не було, зміни не відбуваються, запит ігнорується.

Приклад команди <update>

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <update>
    <host:update xmlns:host="http://hostmaster.ua/epp/host-1.1">
     <host:name>ns5.example.epp1.ua</host:name>
     <host:add>
      <host:status s="clientDeleteProhibited"></host:status>
      <host:status s="clientUpdateProhibited"></host:status>
     </host:add>
    </host:update>
   </update>
   <clTRID>USER-1275850648</clTRID>
  </command>
 </epp>

Приклад відповіді сервера на команду <update>

При успішному виконанні команди <update> у відповіді сервера секції <resData> відсутня.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully</msg>
   </result>
   <trID>
    <clTRID>USER-1275850648</clTRID>
    <svTRID>UA-20100606215846-157155-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Коды відповідей сервера на команду <update>

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"
    "Команда выполнена успешно"

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"
    "Синтаксическая ошибка команды"

2005  "Parameter value syntax error"
    "Синтаксична помилка параметра"
    "Синтаксическая ошибка параметра"

2201  "Authorization error"
    "Помилка авторізаії"
    "Ошибка авторизации"
     Помилка видається при спробі змінити чужий об'єкт.

2303  "Object does not exist"
    "Об'єкт не існує"
    "Объект не существует"
     Помилка видається при спробі змінити неіснуючий об'єкт.

2304  "Object status prohibits operation"
    "Статус об'єкта не дозволяє здійснення операції"
    "Статус объекта не позволяет совершение операции"
     Помилка видається при спробі змінити об'єкт, що має
     статус UpdateProhibited.