.UA ccTLD Domain Network Information Centre

DOMAIN:TRANSFER QUERY

Команда EPP <transfer op=query> domain призначена для визначення стану операції переведення (трансферу) об'єкта Домен до іншого реєстратора - спонсора. Дана команда не виробляє жодних змін над об'єктом.

За допомогою команди <transfer op=query> можна відстежити виконання останньої відкладеної або закінченої операції трансферу домену. Ця команда доступна як реєстраторові, що запитав трансфер, так і реєстраторові - спонсорові домену (в разі успішного закінчення трансферу - колишньому спонсорові). Цю інформацію можна також отримати, вказавши в команді пароль (authInfo) об'єкту.

Щоб подати команду <transfer op="query">, реєстратор, що не є в даний момент реєстратором - спонсором об'єкта домен, повинен вказати пароль об'єкту (authInfo). Поточний реєстратор - спонсор домена може не вказувати пароль (authInfo)

Команда <transfer op="query"> містить наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю визначене доменне ім'я.
 • <domain:authInfo> - необов'язковий елемент, вказуючий authInfo (пароль до об'єкту). Вказується у випадку, якщо клієнт не є реєстратором, що запитав трансфер і не є реєстратором - спонсором об'єкту.

Приклад EPP команди <transfer op="query">

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
   <transfer op="query">
    <domain:transfer 
     xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example2.epp1.ua</domain:name>
     <domain:authInfo>
      <domain:pw>FOObar22</domain:pw>
     </domain:authInfo>
    </domain:transfer>
   </transfer>
   <clTRID>USER2-1276609155</clTRID>
  </command>
 </epp>

При успішному виконанні команди відповідь сервера містить секцію <resData> <trnData>, у якій присутні наступні елементи:

 • <domain:name> - повністю визначене доменне ім'я.
 • <domain:trStatus> - поточний статус операції transfer. Це може бути:
  • "pending" - операція не закінчена, очікується підтвердження;
  • "clientApproved" - трансфер підтверджений клієнтом - спонсором домену, операція завершена;
  • "clientRejected" - клієнт - спонсор домену відмовив у трансфері, операція завершена.
  • "clientCancelled" - запит на трансфер скасований клієнтом, операція завершена.
  • "serverApproved" - трансфер підтверджений сервером.
  • "serverCancelled" - трансфер скасований сервером.
 • <domain:reID> - ідентифікатор реєстратора, що прислав запит на трансфер.
 • <domain:reDate> - локальна дата та час, коли був присланий запит на трансфер.
 • <domain:acID> - ідентифікатор реєстратора, який повинен обробити (при статусі PENDING) заявку на трансфер або вже обробив (при інших значеннях статусу).
 • <domain:acDate> - локальні дата та час, до якого очікується відповідь від спонсора домена (при статусі PENDING) або дата та час обробки відповіді або автоматичних дій сервера.
 • <domain:exDate> - дата та час (локальні) закінчення реєстрації домену (при статусі PENDING - запрошуване)

Приклад відповіді сервера на команду <transfer op="query">

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <response>
   <result code="1000">
    <msg lang="en">Command completed successfully;</msg>
   </result>
   <resData>
    <domain:trnData xmlns:domain="http://hostmaster.ua/epp/domain-1.1">
     <domain:name>example2.epp1.ua</domain:name>
     <domain:trStatus>pending</domain:trStatus>
     <domain:reID>ua.test</domain:reID>
     <domain:reDate>2010-06-15T16:37:35+03:00</domain:reDate>
     <domain:acID>ua.hostmaster</domain:acID>
     <domain:acDate>2010-06-22T16:37:35+03:00</domain:acDate>
     <domain:exDate>2012-06-10T22:58:28+03:00</domain:exDate>
    </domain:trnData>
   </resData>
   <trID>
    <clTRID>USER2-1276609155</clTRID>
    <svTRID>UA-20100615163736-665862-00002</svTRID>
   </trID>
  </response>
 </epp>

Коди відповідей сервера на команду <transfer op="query">

1000  "Command completed successfully"
    "Команду виконано успішно"

2001  "Command syntax error"
    "Синтаксична помилка команди"

2005  "Parameter value syntax error"
    "Синтаксична помилка параметра"
     Помилка видається, якщо невірно вказаний
     один з параметрів

2106  "Object is not eligible for transfer"
    "Об'єкт не підлягає трансферу"
     Помилка видається, якщо заявка на трансфер
     не надходила

2202  "Invalid authorization information"
    "Недійсні дані аутентифікації"
     Помилка видається при невірно вказаному authInfo.

2303  "Object does not exist"
    "Об'єкт не існує"
     Помилка видається при спробі запитати про неіснуючий домен.